Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest związane z kredytem, najczęściej hipotecznym. Ubezpieczenie takie dotyczy zazwyczaj dwunastu miesięcy, w których ubezpieczyciel ubezpieczyciel będzie spłacał raty naszego kredytu. Aby jednak tak się stało, musimy spełniać określone warunki. Przede wszystkim musimy uzyskać status bezrobotnego, a więc zarejestrować się w Urzędzie Pracy, wówczas otrzymamy odpowiednie zaświadczenie. Poza tym taki kredytobiorca powinien też uzyskać prawo do zasiłku. W kwestii samego zwolnienia, powinno ono nastąpić na mocy wypowiedzenia umowy o pracę i to na dodatek z winy pracodawcy, więc nie możemy się sami zwolnić, czy to za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron, a ni tym bardziej nie może dojść do zwolnienia z naszej winy. W takim wypadku ubezpieczyciel odmówi nam świadczenia.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Bardzo często takie ubezpieczenie jest obowiązkowe przy kredytach hipotecznych. W momencie utraty pracy kredytobiorca będzie otrzymywał od ubezpieczyciela comiesięczne świadczenie, którego kwota musi być przynajmniej taka jak rata kredytu. Będzie to trwało najwyżej dwanaście miesięcy. Zdarza się, że kwota ta jest wliczana w sumę kredytu, aczkolwiek są i takie sytuacje kiedy nie ponosimy w związku z tym dodatkowych kosztów w pierwszym roku trwania umowy i dopiero w następnych latach do rat jest doliczana składka na ubezpieczenie.

Z tego rodzaju ubezpieczenia wynikają pewne korzyści dla kredytobiorcy, który stracił pracę. Nie musi on na przykład naruszać oszczędności aby spłacać kredyt. Poza tym jako że będziemy mogli nadal spłacać raty bank nie przejmie naszej własności, na przykład mieszkania. W tym czasie możemy spokojnie szukać pracy i mamy na to rok.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz