Ubezpieczenie przy wyjeździe w celach zarobkowych

Planując wyjazd zagraniczny także w celach zarobkowych warto rozważyć potrzebę wykupienia polisy ubezpieczeniowej, która poza kartą EKUZ wydawaną osobom ubezpieczonym przez NFZ, pozwoli pokryć koszty leczenia i transportu medycznego na wypadek choroby czy wypadku. Koszt takiego ubezpieczenia zwykle nie przekracza kilkudziesięciu złotych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, a pozwoli poczuć się bezpiecznie w obcym kraju. W ramach ubezpieczenia, po doborze odpowiednich pakietów, mamy zapewniony nie tylko zwrot kosztów wizyt i badań specjalistycznych, leczenia, ale i wsparcie chociażby tłumacza (pakiet z assistance), a nawet ochronę bagażu.

Trzeba wiedzieć, że wyjazdy w celach zarobkowych zwykle nie podlegają ubezpieczeniom w kraju docelowym. Prace sezonowe kierowane są do uczniów, studentów, osób pracujących w Polsce i przeważnie nie trwają one dłużej niż 2-3 miesiące. Często są organizowane w okresie przed i wakacyjnym stąd tak wiele osób jest w stanie zorganizować czas, by w wakacje zarobić znacznie więcej, niż by to było możliwe w Polsce. Niestety większość firm zajmujących się rekrutacją i zatrudnieniem pracowników sezonowych nie odprowadza od nich składek, zatem te osoby nie są objęte ubezpieczeniem, zwłaszcza zagranicą. Trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu samemu.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Ceny usług medycznych w różnych krajach Unii Europejskiej bywają zdecydowanie wyższe niż w kraju. Nie wszystkie usługi mogą być refundowane, zatem w ramach karty EKUZ, którą większość turystów posiada, nie jest możliwy zwrot całości kosztów leczenia czy pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Nie wszystkie państwa członkowskie mają identyczne z naszymi przepisy dotyczące opieki zdrowotnej, a w kraju w jakim przebywamy obowiązuje prawo lokalne. Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne może w pewien sposób zapewnić nam pomoc, gdy wydarzy się sytuacja nieprzewidziana.

Co do doboru odpowiedniego ubezpieczenia trzeba rozważyć nie tylko cel wyjazdu, kraj i panujące tam prawa, ale i zakres ochrony. W zależności od tego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szereg dodatkowych produktów. Oczywiście warto przyjrzeć się co najmniej kilku propozycjom i dostosować zakres ochrony do naszych potrzeb. Należy zwrócić uwagę na wyłączenia i ogólne warunki ubezpieczenia. Istotna jest również suma ubezpieczenia, bo zbyt niska nie zapewni całkowitej ochrony, a zbyt wysoka będzie zdecydowanie więcej nas kosztować przy wykupie pakietu ubezpieczeń.