Rodzaje obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Skarb Państwa. Taka forma inwestycji polega na tym, że minister finansów pożycza od nas sumę pieniędzy zobowiązując się do zwrócenia jej w określonym czasie wraz z odsetkami. To jedna z form oszczędzania, którą warto wziąć pod uwagę, przy czym wcześniej należy dobrze przeanalizować wszystkie za i przeciw.

W przypadku obligacji skarbowych oprocentowanie jest podobne do oprocentowania lokat, jedyna różnica to limit stosowanych gwarancji. Decydując się na lokatę mamy zapewniony zwrot pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast w przypadku obligacji zapewnia nam go Skarb Państwa. Innymi słowy, kupując obligacje, pożyczamy pieniądze Skarbowi Państwa, który odpowiada za tą transakcję całym zgromadzonym majątkiem. Odsetki, które urosną, stanowią nasz zysk, taka forma inwestowania nadwyżek w budżecie uważana jest za bardzo bezpieczną o niskim ryzyku. Tak więc, jeżeli szukamy bezpiecznego sposobu lokowania oszczędności, warto rozważyć tę opcję. Inwestowanie w obligacje posiada bardzo proste, przejrzyste zasady, w tym wypadku nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat, ukrytych kosztów, nie trzeba zakładać konta, czy innego produktu finansowego, co czasami jest wymaganie w przypadku lokat.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Podział obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe można podzielić na hurtowe, które są przeznaczone dla dużych inwestorów oraz oszczędnościowe, z których mogą skorzystać klienci indywidualni. W drugim przypadku można nabyć je w placówce PKO Banku Polskiego, który pełni rolę agenta emisji. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na taką formę inwestowania pieniędzy, pamiętajmy, że w tym wypadku trzeba zamrozić swoje oszczędności na dobre kilka lat, najkrótszy okres oszczędzania to 2 lata, chociaż można zdecydować się również na zainwestowanie pieniędzy na 3, 4, a nawet na 10 lat. Obecnie dostępna jest również oferta dla rodzin pobierających pieniądze w ramach programu 500+, w tym wypadku można liczyć na ofertę 6-letnią oraz 12-letnią z roczną kapitalizacją odsetek. Na rynku finansowym można znaleźć obligacje skarbowe o różnym oprocentowaniu; można wybierać spośród papierów o oprocentowaniu stałym, zmiennym, opartym o wskaźnik inflacji. Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejsze wykupienie obligacji, niestety nasz zysk będzie pomniejszony o opłatę, której kwota jest podana w liście emisyjnym.