Lokata – czy istnieje ryzyko utraty oszczędności?

Polacy uczą się oszczędzania. Najbardziej bezpieczną metodą odkładania pieniędzy jest lokata. Pomimo, iż zysk nie jest imponujący to środki zabezpieczone są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (od listopada 2013 roku dotyczy również lokat i rachunków oszczędnościowych w SKOK).

Lokata jest produktem finansowym polegającym na przekazaniu przez klienta określonych pieniędzy, na umówiony okres czasu celem osiągnięcia zysku z odsetek proponowanych przez bank/SKOK. Lokaty zakładane są na różne okresy, począwszy od kilkudniowych, do kilkuletnich. Przed upływem terminu umowy, jeśli wycofamy wkłady bank nie naliczy najczęściej żadnych odsetek, lub za okres, w jakim bank dysponował środkami.

Jakie depozyty chronione są przez BFG?

Gwarancjami obejmowane są środki pochodzące od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, organizacji pozarządowych, depozyty szkolne, kas zapomogowo-pożyczkowych, depozyty kościoła, związków zawodowych – grupa dość duża. Istnieją także wyłączenia – środki gromadzone przez instytucje finansowe, Skarb Państwa i inne wymienione w katalogu zamkniętym w ustawie o BFG nie będą podlegały ochronie.

Ustawa o BFG od 2008 roku zapewniła większą ochronę depozytów. Obecnie chronione są środki do wysokości 100 000 Euro (przeliczane są na złotówki). Limit dotyczy posiadacza rachunków depozytowych w danym banku. Zatem jeśli bank ma kłopoty BFG wypłaca, po przejściu kilki procedur, środki z lokaty czy rachunku oszczędnościowego. W przypadku rachunku wspólnego każdy posiadacz ma oddzielny limit do wypłaty.

KONTAKT Z EKSPERTEM

W przypadku, gdy zgromadzone środki są wyższe od ustalonej granicy mogą być dalej dochodzone, np. w ramach postępowania upadłościowego, czy innej jednostki, która przejmie podmiot.

Ryzyko utraty oszczędności w przypadku lokat jest znikome, choć istnieje. Mogą wszak pojawić się nieoczekiwane problemy na rynku finansowym, których nie da się obejść w żaden sposób. Są to sytuacje ekstremalne i zdarzyć się mogą niezwykle rzadko. Lokaty są więc najbardziej bezpieczną metodą pomnażania wolnych środków. Możemy mieć tylko nadzieję, że kiedyś ich oprocentowanie wzrośnie.